orinis sprogimas

orinis sprogimas
orinis sprogimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimas ore, kai šaudoma sviediniais (minomis) su nuotoliniais ir nekontaktiniais sprogdikliais, kai ore sprogsta rikošetavęs sviedinys. atitikmenys: angl. air burst rus. воздушный взрыв

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • orinis branduolinis sprogimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis sprogimas ore, didesniame aukštyje nei didžiausias ugnies kamuolio spindulys. Per orinį branduolinį sprogimą įvyksta akinamas tvykstelėjimas, keletą sekundžių matyti… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • orinis branduolinis sprogimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Branduolinio užtaiso sprogimas ore, aukštyje, kuris yra didesnis už ugnies kamuolio spindulį. atitikmenys: angl. nuclear airburst pranc. explosion nucléaire aérienne …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sprogimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vyksmas, kurį sukelia sviedinio sprogstamojo arba išmetamojo užtaiso sprogimas; sprogus sviediniui, pasireiškia tam tikra ↑šaudmens veikmė (skeveldrinė, ardomoji, smūginė, šviečiamoji ir kt.). Sviedinio (minos) …   Artilerijos terminų žodynas

  • branduolinis sprogimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Staigi atomų branduolių dalijimosi ar sintezės reakcija, dėl kurios sprogsta branduolinis užtaisas. Branduolinis sprogimas gali būti: orinis (orinis, žemas orinis ir aukštybinis),… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • žemas orinis branduolinis sprogimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis sprogimas tokiame aukštyje, kuriame radioaktyvioji tarša maksimaliai padidina antžeminių taikinių nuostolius. atitikmenys: angl. low air burst rus. низкий воздушный ядерный …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • žemas orinis branduolinis sprogimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Branduolinis sprogimas tokiame aukštyje, kuriame radioaktyvioji tarša, sprogus branduoliniam užtaisui, neiškrenta, bet padaroma daugiausia nuostolių ir žalos antžeminiams taikiniams. atitikmenys: angl. low air… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • air burst — orinis sprogimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimas ore, kai šaudoma sviediniais (minomis) su nuotoliniais ir nekontaktiniais sprogdikliais, kai ore sprogsta rikošetavęs sviedinys. atitikmenys: angl. air burst rus. воздушный взрыв …   Artilerijos terminų žodynas

  • воздушный взрыв — orinis sprogimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimas ore, kai šaudoma sviediniais (minomis) su nuotoliniais ir nekontaktiniais sprogdikliais, kai ore sprogsta rikošetavęs sviedinys. atitikmenys: angl. air burst rus. воздушный взрыв …   Artilerijos terminų žodynas

  • nuclear air burst — orinis branduolinis sprogimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis sprogimas ore, didesniame aukštyje nei didžiausias ugnies kamuolio spindulys. Per orinį branduolinį sprogimą įvyksta akinamas tvykstelėjimas,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • воздушный ядерный взрыв — orinis branduolinis sprogimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis sprogimas ore, didesniame aukštyje nei didžiausias ugnies kamuolio spindulys. Per orinį branduolinį sprogimą įvyksta akinamas tvykstelėjimas,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”